Wybierz język:

Telefon: +48 89 741 73 75

Termik Sp. z o.o.Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo

Wstecz

RPWM.01.04.04-28-0003/17

Firma „Termik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. Internacjonalizacja firmy „Termik” Sp. z o.o.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

 • maszyna zasypowa (1 szt.)
 • walcarka rurek (1 szt.)
 • głowica do walcarki rurek (1 szt.)
 • urządzenie do punktowego wyżarzania grzałek (1 szt.)
 • giętarka do grzałek (1 szt.)

Planowana inwestycja polega na zakupie specjalistycznych urządzeń do produkcji elementów grzejnych dostosowanych do potrzeb rynku niemieckiego, włoskiego i ukraińskiego. Dzięki realizacji inwestycji firma będzie mogła eksportować swoje produkty na ww. rynki zagraniczne.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap I: zakup następujących urządzeń (maszyna zasypowa (1 szt.), walcarka rurek (1 szt.), głowica do walcarki rurek (1 szt.), urządzenie do punktowego wyżarzania grzałek (1 szt.), giętarka do grzałek (1 szt.)

Sposób wdrożenia zakresu rzeczowego:

 • wybór wykonawców i podpisanie umów
 • zakup urządzeń
 • instalacja urządzeń w budynku firmy

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie "Termik" sp. z o.o. poprzez zakup nowych urządzeń służących do produkcji elementów grzejnych w celu umiędzynarodowienia oferty firmy począwszy od grudnia 2018 roku w gminie Mrągowo.

Cele szczegółowe:

 • wzrost przychodów pochodzących z eksportu w firmie "Termik" sp. z o.o. w 2019 roku,
 • nawiązanie 3 kontraktów z firmami zagranicznymi w firmie "Termik" sp. z o.o. w 2018 roku,
 • dostosowanie produktów do rynku ukraińskiego, włoskiego i niemieckiego w firmie "Termik" sp. z o.o. począwszy od grudnia 2019 roku,
 • wzrost zatrudnienia w firmie "Termik" Sp. z o.o. w 2018 roku o 3 etaty.

Beneficjent: „ Termik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 680 672.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 627 177.60  zł